Hackathon

Koniec rejestracji on-line


Rejestracja na miejscu – 9 listopada br. od g. 17 w siedzibie GUS

Zapraszamy za:
00 dni 00 g. 00 m 00 s