Zapraszamy do udziału w Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 


Celem Konkursu jest włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu internetowego w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Konkurs ma na celu zintensyfikowanie metody samospisu internetowego jako prostej i bezpiecznej metody wypełnienia obowiązku spisowego. Każda z gmin powinna osiągnąć jak najwyższy wskaźnik samospisu internetowego osób fizycznych, objętych NSP 2021 na terenie gmin oraz budować wśród obywateli świadomość odpowiedzialności za państwo. W rezultacie nastąpi wyłonienie i nagrodzenie gmin o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego osób fizycznych na terenie danego województwa.

Adresatem konkursu są gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), na terenie których znajdują się objęte Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.).

Konkurs przeprowadzony zostanie od 15 lipca do 30 września 2021 r. Wskaźnik samospisu internetowego stanowiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin będzie uwzględniał samospis internetowy dokonany w okresie od początku do końca trwania NSP 2021 tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięskich gmin nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

Zarejestruj się, aby następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać zgłoszenie.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo również szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.